KAYIT

Boğaziçi Üniversitesi'ne kayıt yaptırmaya hak kazanan bütün öğrencilerimizi tebrik ederiz!

Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıracak öğrencilerimiz, Üniversite’ye Kayıt sayfasından ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Üniversite’ye ilk kayıttan sonra öğrencilerin, eğitime devam edebilmek ve öğrencilik haklarından faydalanabilmek için, her akademik dönemde ders kayıtlarını etkileşimli kayıt sistemi ÖBİKAS’ı (registration.boun.edu.tr) kullanarak yapmaları gerekmektedir.

Dönem kayıtları akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında yapılmaktadır.

Mali yükümlülüğü olan öğrencilerin yeni ders almak için sisteme erişimleri mali yükümlülüklerin tamamlanmasından sonra mümkün olacaktır. Mali yükümlülükler hakkında ayrıntılı bilgiye Harçlar ve Ücretler bağlantısından ulaşabilirsiniz.

ÖBİKAS sayfasında kayıt istemi ve kayıt dönemlerinde dikkat edilmesi gereken konular ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

İletişim:

Boğaziçi Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü
Genel İdare Binası
34342 Bebek, İstanbul

Tel: 0212 3594408
E-posta: registr@boun.edu.tr
registrar.boun.edu.tr