ÜNİVERSİTEYE KAYIT

Boğaziçi Üniversitesi lisans programlarına yeni yerleştirilen öğrencilerin akademik takvimde ilan edilen ön kayıt günlerinde ön kayıt için gerekli olan belgelerini teslim etmeleri gerekir. Ön kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin akademik dönem başlamadan önce ayrıca akademik ders kayıtlarını da yapmaları gerekir.

2013 - 2014 Akademik Yılı’nda Boğaziçi Üniversitesi lisans programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin ön kayıtları aşağıda belirtilen tarihlerde üniversitemizin Güney Kampüsü’nde yer alan Spor Salonu’nda saat 10:00 - 16:30 arası yapılacaktır.

2 Eylül 2013 Pazartesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri
3 Eylül 2013 Salı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri
Mühendislik Fakültesi öğrencileri
4 Eylül 2013 Çarşamba Eğitim Fakültesi öğrencileri
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri

Ön kayıt için gerekli belge ve bilgilere “Ön Kayıt Bilgi Kitabı (pdf) (docx) ” ndan ulaşılabilir.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumlararası Yatay Geçiş Kapsamında Lisans Programlarına Ön Kayıt

Yatay geçiş kapsamında kabul edilen öğrencilerin, ilan edilen ön kayıt günlerinde ön kayıt için gerekli olan belgelerini teslim etmeleri gerekir. Ön kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin akademik dönem başlamadan önce ayrıca akademik ders kayıtlarını da yapmaları gerekir.

Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerden İngilizce dil bilgilerinin yeterli olduğunu Senato tarafından kabul edilen bir dil sınavı ile kanıtlayanlar, kabul edildikleri programlara kayıt yaptırırlar.

İngilizce dil yeterliğini kanıtlayamayan öğrencilerin hazırlık sınıfına kayıt yaptırma hakları yoktur.

2013-2014 Akademik Yılında Boğaziçi Üniversitesi Lisans Programlarına yurt içi ve yurt dışı kurumlararası yatay geçiş kapsamında kabul edilen öğrencilerin ön kayıt işlemleri aşağıda belirtilen tarihlerde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nde saat 10:00 - 16:30 arası yapılacaktır.

09 Eylül 2013 Pazartesi
10 Eylül 2013 Salı

Ön Kayıt İçin Gerekli Olan Belgeler

T.C. Vatandaşı Öğrenciler için:
 1. Lise diplomasının aslı
 2. Yurt dışındaki liselerden mezun olanlar için lise diploması denklik belgesi (Milli Eğitim Bakanlığı’ndan)
 3. İki adet onaysız nüfus cüzdanı fotokopisi (nüfus cüzdanının aslı kayıt sırasında öğrencinin yanında bulunmalıdır)
 4. 12 adet 4,5 cm × 6 cm boyutunda fotoğraf
 5. ÖSS/LYS/SAT sınav sonuç belgesi
 6. Aday tarafından doldurulmuş bilgi formu (kayıt sırasında verilecektir).
 7. Askerlik durum belgesinin aslı ve bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi (Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü’ne teslim edilecektir).
Yabancı Uyruklu Öğrenciler için:
 1. Lise diplomasının aslı
 2. Lise diploması denklik belgesi (Milli Eğitim Bakanlığı’ndan)
 3. Pasaport fotokopisi
 4. SAT sonuç belgesi
 5. 12 adet 4,5 cm × 6 cm boyutunda fotoğraf
 6. Aday tarafından doldurulmuş bilgi formu (kayıt sırasında verilecektir).
 7. Öğrenim vizesi (T.C. Dış Temsilciliklerinden)

Kurum İçi Yatay Geçiş Yapanların Ön Kayıt İşlemleri

Kurum içi yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin yeni programlarına kayıt yaptırabilmeleri için ayrıldıkları programdan ilişki kesmeleri gerekir. İlişki kesme başvuru formu Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nden temin edilip Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü ile Bölüm Başkanı onayı alındıktan sonra Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir. Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra öğrenciler akademik takvimde ilan edilen günlerde kabul edildikleri programa akademik kayıt işlemini yapabilirler.

2013-2014 Akademik Yılı Güz Yarıyılı için Boğaziçi Üniversitesi Lisans Programları arasında kurum içi yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin ön kayıt işlemleri aşağıda belirtilen tarihlerde saat 10:00 - 16:30 arası Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

09 Eylül 2013 Pazartesi
10 Eylül 2013 Salı

Lisansüstü Programlarına Ön Kayıt

Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü programlarına yeni kabul edilen adayların ilan edilen ön kayıt günlerinde ön kayıt için gerekli olan belgelerini teslim etmeleri gerekir. Ön kayıt işlemini tamamlayan adayların akademik dönem başlamadan önce ayrıca akademik ders kayıtlarını da yapmaları gerekir.

2013 - 2014 Akademik Yılı Güz Döneminde lisansüstü programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların ön kayıtları aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

Asıl Listeden Kabul Edilenler

Tarih:28 – 29 Ağustos 2013
Saat:10:00- 16:30
Yer:üney Kampüs Spor Salonu

Yedek Listeden Kabul Edilenler

Tarih:5 Eylül 2013
Saat:10:00- 16:30
Yer:Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler

T.C. Vatandaşı Adaylar İçin:
  1. Yüksek lisans programlarına kabul edilen adayların lisans,
  2. Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına kabul edilen adayların yüksek lisans,
  3. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen adayların lisans,
diplomasının aslı ve iki adet fotokopisi
 1. Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı adaylar için diploma denkliği
 2. ALES/GMAT/GRE sınav sonuç belgesi
 3. TOEFL/IELTS/BUEPT sınav sonuç belgesi(Dil hazırlık sınıfına kabul edilen adaylar hariç)
 4. Doktora programına kabul edilen adaylar için ÜDS/YDS sınav sonuç belgesi(ya da TOEFL/IELTS eşdeğeri)
 5. İki adet onaysız nüfus cüzdanı fotokopisi (nüfus cüzdanının aslı kayıt sırasında adayın yanında bulunmalıdır)
 6. 6 adet 4,5 cm × 6 cm boyutunda fotoğraf
 7. Aday tarafından doldurulmuş bilgi formu (kayıt sırasında verilecektir)
 8. Erkek adaylar, askerlik durum belgesini ve bir adet nüfus cüzdanı fotokopisini Kayıt Salonunda Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü masasına teslim edeceklerdir.
Yabancı Uyruklu Adaylar İçin:
  1. Yüksek lisans programlarına kabul edilen adayların lisans,
  2. Yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına kabul edilen adayların yüksek lisans,
  3. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen adayların lisans,
diplomasının aslı ve iki adet fotokopisi
 1. ALES/GMAT/GRE sınav sonuç belgesi
 2. TOEFL/IELTS/BUEPT sınav sonuç belgesi (Dil hazırlık sınıfına kabul edilen adaylar hariç)
 3. Doktora programına kabul edilen adaylar için ÜDS/YDS sınav sonuç belgesi (ya da TOEFL/IELTS eşdeğeri)
 4. Öğrenim vizesi (T.C. Dış Temsilciliklerinden)
 5. 6 adet 4,5 cm × 6 cm boyutunda fotoğraf
 6. Pasaport fotokopisi
8) Aday tarafından doldurulmuş bilgi formu (kayıt sırasında verilecektir).

Kayıtla İlgili Önemli Notlar:

 • Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 • Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
 • Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.