HARÇLAR VE ÜCRETLER

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları (örgün eğitim harçları) ve öğrenim ücretlerinin ödenmesi ile ilgili 2012/3584 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan bu değişikliklerin ve uygulamaların ana hatları aşağıda belirtilmiştir:

 1. Örgün eğitimde; yeni kayıt yaptıran veya devam eden öğrencilerden normal program süresince öğrenci katkı payı alınmayacaktır.
 2. Normal program süresini aşanlardan Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen öğrenci katkı payı alınacaktır.
 3. Vakıf yükseköğretim kurumları veya yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yapan T.C. uyruklu öğrenciler için 1. ve 2. maddedeki uygulama esasları geçerli olacaktır.
 4. Daha önceki yıllardaki öğrenci katkısından muafiyet şartları aynen devam etmektedir.
 5. Uluslararası öğrenciler ile yurtdışı öğrenci kontenjanından yerleşen öğrencilerden, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirtilen sınırlar dahilinde, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim ücreti alınacaktır.
 6. İkinci öğretim kapsamındaki programlarda eğitim gören öğrencilerden öğrenim ücreti alınmasına devam edilecektir.
 7. Özel öğrenci öğrenim ücreti alınmasına devam edilecektir.

Kayıt Süreci:

 1. Normal öğrenim süresi içinde olan öğrencilerin kayıt sistemine erişimi akademik takvimde ilan edilen tarihte açılacaktır. Öğrencinin hazırladığı ve akademik danışmanına ilettiği ders programının danışman tarafından akademik takvimde belirtilen kayıt dönemi içinde onaylanması halinde öğrenci ilgili yarıyılda kayıtlı öğrenci statüsünde olacak ve öğrencilik haklarından faydalanacaktır.
 2. Normal öğretim süresini aşan ancak azami öğrenim süresi içinde olan öğrencilerin kayıt sistemine erişimi mali yükümlülüklerini tamamladıktan sonra açılacaktır. Öğrencinin hazırladığı ve akademik danışmanına ilettiği ders programının danışman tarafından akademik takvimde belirtilen kayıt dönemi içinde onaylanması halinde öğrenci ilgili yarıyılda kayıtlı öğrenci statüsünde olacak ve öğrencilik haklarından faydalanacaktır.
 3. Azami öğrenim süresini aşan öğrencilerin kayıt sistemine erişimi mali yükümlülüklerini tamamladıktan sonra açılacaktır. Öğrencinin hazırladığı ve akademik danışmanına ilettiği ders programının danışman tarafından akademik takvimde belirtilen kayıt dönemi içinde onaylanması halinde öğrenci ilgili yarıyılda kayıtlı öğrenci statüsünde olacak ancak öğrencilik haklarından faydalanamayacaktır.
 • Normal süreyi aşmış öğrencilerimizin ÖBİKAS Sistemi’ ne Öğrenci Katkı Payı ücretlerine ait ödemelerini tamamlamadan giriş yapmaları halinde sistem, “eksik ödeme” nedeniyle hata verecektir.
 • Ödemeler; Garanti Bankası veya Akbank’a ait ATM’lerden, şubelerden ya da Internet şubelerinden akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖĞRENCİ NUMARASI kullanılarak yapılır. Havale ya da EFT ile para transferi yapılmamalıdır. Üniversite yetkilileri tarafından özel durumlar için aksi belirtilecek olursa, bu tip ödemelere ait dekontlar mezun oluncaya kadar saklanmalıdır.
 • Banka sistemleri üzerinde Öğrenci Katkı Payı ödemeleri (kısmi olarak ödemeler yapılabilir) için Harç Ücreti (HRC) seçeneği kullanılmalıdır. Banka görevlileri aksini belirtse dahi HRC ödemesi haricinde ödeme yapmayınız. Kayıt Ücreti (KYU) ödemesi yapılmayacaktır.

Örgün Eğitim Lisans ve Lisansüstü Programlarda Normal ve Azami Öğrenim Süreleri

Programlar Normal Süre Azami Süre
Dil Hazırlık sınıfı 1 yıl 1 yıl
Lisans 4 yıllıklar 8 dönem 14 dönem
Lisans 5 yıllıklar 10 dönem 18 dönem
Yüksek Lisans 4 dönem 6 dönem
Doktora- Yüksek Lisans sonrası 8 dönem 12 dönem
Doktora- Lisans sonrası 10 dönem 12 dönem

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Dönemi Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri

TABLO I: Program Süresi Sonunda Mezun Olamayan Lisans ve Lisansüstü (T.C. Uyruklu) Öğrenciler*

LİSANS PROGRAMLARI**
(Programın normal süresinde olan öğrenciler katkı payından muaftır.)
DÖNEMLİK
Eğitim Fakültesi- 5 Yıllık Programlar
(11. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)
142,00 TL
Eğitim Fakültesi- 4 Yıllık Programlar
(9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)
142,00 TL
Fen Edebiyat Fakültesi
(9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)
142,00 TL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)
156,50 TL
Mühendislik Fakültesi
(9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)
193,50 TL
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
(9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler)
95,00 TL
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI** (I. Öğretim Programları)
(Programın normal süresinde olan öğrenciler katkı payından muaftır)
DÖNEMLİK
Yüksek Lisans Programları (5. ve yukarı döneminde olan öğrenciler) 129,00 TL
Doktora Programları
Yüksek Lisans sonrası (9. ve yukarı döneminde olan öğrenciler) 129,00 TL
Lisans sonrası (11. ve yukarı döneminde olan öğrenciler) 129,00 TL

* Vakıf yükseköğretim kurumları veya yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yapan T.C. uyruklu öğrenciler de bu esaslara göre harç öderler.

** İngilizce hazırlık programının birinci yılında olan öğrenciler katkı payından muaftır. İngilizce hazırlık programı birinci yılının sonunda başarısız olan öğrenciler ikinci yıl kayıt yapmak isterlerse ilgili programın yukarıda belirtilen harç tutarını öderler.

TABLO II: Uluslararası Öğrenciler ile Yurt Dışı Öğrenci Kontenjanından Yerleşen Öğrenciler*

LİSANS PROGRAMLARI** DÖNEMLİK
Eğitim Fakültesi- 5 Yıllık Programlar 1.026,50 TL
Eğitim Fakültesi- 4 Yıllık Programlar 1.026,50 TL
Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Programı) 1281,00 TL
Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal Programı) 961,50 TL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.155,00 TL
Mühendislik Fakültesi 1.528,50 TL
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 1.155,00 TL
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI** (I. Öğretim Programları) DÖNEMLİK
Yüksek Lisans Programları 768,00 TL
Doktora Programları
Yüksek Lisans sonrası 768,00 TL
Lisans sonrası 768,00 TL

* Vakıf yükseköğretim kurumları veya yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yapan yabancı uyruklu öğrenciler de bu esaslara göre harç öderler.

** İngilizce hazırlık programının birinci yılında olan öğrenciler katkı payından muaftır. İngilizce hazırlık programı birinci yılının sonunda başarısız olan öğrenciler ikinci yıl kayıt yapmak isterlerse ilgili programın yukarıda belirtilen harç tutarını öderler.

TABLO III: Uluslararası Ortak Lisans Programları Öğrencileri

ULUSLARARASI ORTAK LİSANS PROGRAMLARI (SUNY) BÜ’DE DÖNEMLİK
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler 5.500,00 TL
Mühendislik Fakültesi , Bilişim Sistemleri Mühendisliği 6.500,00 TL

Sıkça Sorulan Sorular

 1. Vakıf Üniversitesinden Boğaziçi Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptım. Ne kadar harç ödeyeceğim?
 2. Eğer T.C vatandaşı iseniz, programın normal süresinde harçtan muafsınız. Eğer yabancı uyruklu iseniz, Tablo 2 de belirtilen katkı payını ödeyeceksiniz.

 3. Yurt dışındaki bir Üniversite’den Boğaziçi Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptım? Ne kadar harç ödeyeceğim?
 4. Eğer T.C vatandaşı iseniz, programın normal süresinde harçtan muafsınız. Eğer yabancı uyruklu iseniz, Tablo 2 de belirtilen katkı payını ödeyeceksiniz.

 5. Okuduğum programda azami süreyi aştım. Kayıtlı statüsünde olmak için ne kadar harç ödeyeceğim?
 6. Normal süresini aşan bir öğrencinin ödeyeceği ilgili Fakülte öğrenci katkı payını ödeyeceksiniz.

 7. Okuduğum programda azami süreyi aştım. Harç ödeyerek kayıtlı olduğum zaman öğrencilik haklarından faydalanabilir miyim?
 8. Hayır. 6111 sayılı yasanın ilgili hükümleri nedeniyle öğrencilik haklarından yararlanamayacaksınız.

 9. Kayıt döneminde kaydımı elimde olmayan nedenlerden dolayı tamamlayamadım. Ne yapabilirim?
 10. Kayıtlı olmadığınız dönemde öğrencilik haklarından faydalanamazsınız. Eğer hala kayıt olmak istiyorsanız kaydınızı zamanında tamalayamama mazeretinizle ilgli dilekçe ile Yazı İşlerine başvurmalısınız. Mazeretiniz Üniversite Yönetim Kurulu’nda değerlendirilecektir.

 11. Hazırlık sınıfında geçirdiğim süre lisans veya lisansüstü programlarındaki normal süreye sayılıyor mu?
 12. Hayır.

 13. Kayıtsız geçirdiğim süreler normal/ azami okuma süresinden düşülecek mi?
 14. Evet.

 15. Araştırma görevlisiyim. Programımda normal süremi aştım. Harç ödeyecekmiyim?
 16. Evet.